Voorwaarden

Voorwaarden Unlimited Yoga

 • Unlimited Yoga is de naam voor het abonnement dat de yogastudent aangaat met Home of Yoga.
 • Voor Unlimited Yoga wordt abonnementsgeld geïncasseerd bij de klant, ook yogastudent genoemd.
 • De yogastudent geeft een mandaat voor een maandelijkse betaling welke via automatische incasso geschied.
 • Mocht een incasso mislukken, dient de yogastudent het abonnementsgeld zelf over te maken.Het abonnementsgeld bedraagt €79 per maand.
 • De yogastudent mag alle lessen van het reguliere lesrooster bijwonen, mits online te hebben gereserveerd.
 • Een abonnementsmaand is de periode vanaf de eerste dag van het verschuldigd zijn van abonnementsgeld tot de eerste dag van de volgende periode.
 • De yogastudent krijgt onbeperkt toegang tot de online bibliotheek van Home of Yoga. Alle video’s van deze bibliotheek mogen onbeperkt bekeken worden.
 • De yogastudent mag de inhoud van de bibliotheek op geen enkele wijze publiceren of delen.
 • Elk kalenderjaar mag de yogastudent zijn of haar abonnement in totaal voor maximaal 4 weken pauzeren m.u.v. de eerste maand.
 • Het abonnement is elk moment opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De maand opzegtermijn start bij het ingaan van de laatste maand. Bv. als het abonnement van de yogastudent elke maand op 25e wordt vernieuwd en de yogastudent zegt op de 10e op, dan zal op volgende 25e van die maand voor de laatste keer het abonnementsgeld worden afgeschreven.
 • Alleen de eerste maand is een uitzondering op voorgaand artikel. In de eerste maand kan tot uiterlijk 5 dagen voor het verstrijken van de maand schriftelijk (per e-mail) worden opgezegd of overgegaan worden op een andere abonnementsvorm.
 • Home of Yoga kan tariefwijzigingen op het abonnement toepassen. Hier wordt de yogastudent per e-mail van op de hoogte gesteld.Het abonnement geeft recht op het bijwonen van lessen in de fysieke yogaschool. Bij verplichte en/of onoverkoombare sluiting van de fysieke school door welke oorzaak dan ook, zal het abonnement door blijven lopen. Home of Yoga zal dan online alternatieven aanbieden.
 • Het beoefenen van yoga in de fysieke school én in de online bibliotheek is geheel op eigen risico.Bij twijfel over een oefening of yogahouding, vraag altijd op de hulp en expertise van de docenten van Home of Yoga; zij zullen zo goed mogelijk de yogastudent een persoonlijke begeleiding geven.
 • De yogastudent heeft met dit abonnement het recht 3 maal per kalenderjaar een introducé (buddypas) gratis mee te nemen m.u.v. de eerste maand.
 • De buddypas geeft recht op het bijwonen van 1 les. De yogastudent dient daarbij aanwezig te zijn.
 • De yogastudent mag de jaarcontributie ook 1 maal per jaar betalen. De yogastudent krijgt daarvoor een korting van €120 op de som van 12 maanden abonnementsgeld. In dat geval dient op de eerste dag van het abonnementsjaar de som van 12 maanden minus €120 tegelijk betaald te worden. Voorwaarden Light Yoga

 • Light Yoga is de naam voor het abonnement dat de yogastudent aangaat met Home of Yoga.
 • Voor Light Yoga wordt abonnementsgeld geïncasseerd bij de klant, ook yogastudent genoemd.
 • De yogastudent geeft een mandaat voor een maandelijkse betaling welke via automatische incasso geschied.
 • Mocht een incasso mislukken, dient de yogastudent het abonnementsgeld zelf over te maken.Het abonnementsgeld bedraagt €39,50 per maand.
 • Het abonnement wordt elke maand vernieuwd of wanneer de 3 lessen op zijn.
 • De yogastudent krijgt recht op 3 lessen per maand, mits online te hebben gereserveerd.
 • Wanneer de vierde les in een maand wordt gedaan zal voor een nieuwe bundel van 3 lessen het abonnementsgeld worden geïncasseerd.
 • Aan het einde van elke abonnementsmaand vervallen eventuele niet-gedane lessen van die periode.
 • Een abonnementsmaand is de periode vanaf de eerste dag van het verschuldigd zijn van abonnementsgeld tot de eerste dag van de volgende periode.
 • De yogastudent krijgt onbeperkt toegang tot de online bibliotheek van Home of Yoga. Alle video’s van deze bibliotheek mogen onbeperkt bekeken worden.
 • De yogastudent mag de inhoud van de bibliotheek op geen enkele wijze publiceren of delen.
 • Elk kalenderjaar mag de yogastudent zijn of haar abonnement één maal voor maximaal 4 weken pauzeren m.u.v. de eerste maand.
 • Het abonnement is elk moment opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. De maand opzegtermijn start bij het ingaan van de laatste maand. Bv. als het abonnement van de yogastudent elke maand op 25e wordt vernieuwd en de yogastudent zegt op de 10e op, dan zal op volgende 25e van die maand voor de laatste keer het abonnementsgeld worden afgeschreven.
 • Home of Yoga kan tariefwijzigingen op het abonnement toepassen. Hier wordt de yogastudent per e-mail van op de hoogte gesteld.
 • Het abonnement geeft recht op het bijwonen van lessen in de fysieke yogaschool. Bij verplichte en/of onoverkoombare sluiting van de fysieke school door welke oorzaak dan ook, zal het abonnement door blijven lopen. Home of Yoga zal dan online alternatieven aanbieden.
 • Het beoefenen van yoga in de fysieke school én in de online bibliotheek is geheel op eigen risico.
 • Bij twijfel over een oefening of yogahouding, vraag altijd op de hulp en expertise van de docenten van Home of Yoga; zij zullen zo goed mogelijk de yogastudent een persoonlijke begeleiding geven.
 • De yogastudent mag de jaarcontributie ook 1 maal per jaar betalen. De yogastudent krijgt daarvoor een korting van €54 op de som van 12 maanden abonnementsgeld. In dat geval dient op de eerste dag van het abonnementsjaar de som van 12 maanden minus €54 tegelijk betaald te worden.
De gebruiksvoorwaarden van Blossom zijn ook van toepassing, zie hier.