Afstandsverklaring

Deelname aan yogalessen en/of Workshops 

1) De Deelnemer volgt de yogalessen en/of Workshops op eigen risico. 2) Home of Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade in verband met deelname aan yogalessen en/of Workshops door Deelnemers. 3) Home of Yoga werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten. 4) Om eventuele risico’s op blessures en schade tot een minimum te beperken hanteert Home of Yoga de volgende richtlijnen voor Deelnemers. Het is aan de Deelnemer zelf om deze richtlijnen na te leven: a) Zorg dat je voorafgaand aan deelname aan een les op de hoogte bent van wat de yogalessen inhouden. Je kunt hiertoe de Website te raadplegen en voor meer informatie of uitleg contact opnemen met Home of Yoga door een email te sturen naar info@homeofyoga.nl. b) Als je twijfelt of je lichamelijk in staat bent tot het volgen van de yogalessen: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. c) Indien je (recent) een operatie hebt ondergaan, chronische gezondheidsklachten hebt, een blessure hebt en/of anderszins onder medische behandeling bent: Consulteer altijd een arts en/of degene bij wie je onder behandeling bent voordat je begint met de yogalessen. d) Indien je zwanger bent: Consulteer altijd een arts en/of jouw verloskundige voordat je begint met de yogalessen. e) Indien één (of meer) van de situaties genoemd in de leden b), c) en/of d) hierboven op jou van toepassing is/zijn of als je andere lichamelijke klachten hebt, meld dit altijd voorafgaand aan de yogales aan de yogadocent die lesgeeft. f) Luister naar en volg de instructies van de yogadocent die lesgeeft. g) Voer de ademhalingsoefeningen en yogahoudingen zorgvuldig en rustig uit en wees je bewust van je eigen (lichamelijke) grenzen. h) Forceer niets tijdens de yogalessen en voer geen yogaoefeningen uit die pijnlijk zijn. i) Stel vragen aan de yogadocent die lesgeeft wanneer je een oefening of houding niet begrijpt of wanneer je een instructie niet begrijpt.Verlies van of schade aan eigendommen 

1) Het achterlaten van eigendommen in de kleedkamers of andere ruimten van Home of Yoga is op eigen risico van de Deelnemer. 2) Home of Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade in verband met het achterlaten van eigendommen door Deelnemers bij Home of Yoga. 3) Home of Yoga bewaart alle bij haar achtergelaten zaken (verder: “gevonden voorwerpen”) vier (4) weken. Na vier (4) weken brengt Home of Yoga de gevonden voorwerpen naar een kringloopwinkel of gooit deze weg, zonder dat voor de Deelnemer enig recht op vergoeding bestaat.